Cennik

  • Wywiad z rodzicami – 1,5 godz  150 zł
  • Obserwacja uczestnika poza ośrodkiem – 1 godz 70 zł + koszty dojazdu
  • Zajęcia indywidualne – 50 min + 10 min rozmowa z rodzicami – 80 zł
  • Zajęcia grupowe – 1 godz – 60 zł
  • Zajęcia w domu – 1 godz – 80 zł + koszt dojazdu