Cennik

  • Wywiad z rodzicami – 1,5 godz  150 zł
  • Obserwacja uczestnika poza ośrodkiem – 1 godz 80 zł + koszty dojazdu
  • Zajęcia indywidualne – 50 min + 10 min rozmowa z rodzicami – 90 zł
  • Zajęcia grupowe – 1 godz – 70 zł
  • Zajęcia w domu – 1 godz – 100 zł + koszt dojazdu