Dla kogo

Dla kogo przeznaczone są zajęcia:
dla dzieci powyżej 5 roku życia, młodzieży oraz osób dorosłych z:

  • niepełnosprawnością intelektualną (od stopnia lekkiego do głębokiego)
  • autyzmem
  • Zespołem Aspergera
  • Zespołem Downa
  • niepełnosprawnością sprzężoną
  • trudnościami w uczeniu się
dla placówek oświatowych: szkół i przedszkoli