Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Informacja o braku przeciwwskazań do zajęć z udziałem zwierząt
  • Pełna diagnoza schorzenia
  • Opis funkcjonalny (diagnoza funkcjonalna z opisem stadium rozwojowego, sensoryzmów, indywidualnego słownika komunikacyjnego, funkcjonowania w poszczególnych sferach itp.)
  • Zgoda rodziców / opiekunów prawnych
  • Karta informacyjna